Slovo, Slovní zásoba a Výslovnost Ankety

Jak se vyslovuje Herbst German?

heh-rp-st
hehrpst
hehr-bst
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Sommer German?

zomm-er
zom-mer
zo-mmer
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Frühling German?

fru-liing
frew-ling
frewl-ing
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Oktober German?

ok-TOH-ber
OKTO-berr
OKT-ober
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Dezember German?

day-TSEM-ber
dec-emb-er
dayt-semb-er
Požádat své přátele,
X