Slovo, Slovní zásoba a Výslovnost Ankety

Jak se vyslovuje nitrofurantoin?

nai-trow-fyuor-rant-oyn
nait-row-fyuor-ran-toyn
nai-trow-fyuor-ran-toyn
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Zhuhai?

jooh-ai
joo-hai
jo-ohai
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Jennifer garner?

jeh-nuh-fr gaar-nr
jehnuh-fr gaar-nr
jeh-nuh-fr ga-arnr
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje metronidazole?

meh-truh-nai-duh-zo-wl
meh-tr-uh-nai-duh-zowl
meh-truh-nai-duh-zowl
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Davao City?

duh-voh sitee
duh-voh si-tee
duhvoh si-tee
Požádat své přátele,
X