Slovo, Slovní zásoba a Výslovnost Ankety

Jak se vyslovuje Zurich?

zur-uhk
zur-uh-k
zuru-hk
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Nicole kidman?

nuh-kowl kid-muhn
nuh-ko-wl kid-mu-hn
nuhko-wl kidmu-hn
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Boston?

baa-st-n
baas-tn
baa-stn
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Sandra Bullock?

sa-nd-ruh bu-lu-hk
sa-ndr-uh bulu-hk
san-druh bu-luhk
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Vancouver?

vank-oo-vr
va-nkoov-r
van-koo-vr
Požádat své přátele,
X