Slovo, Slovní zásoba a Výslovnost Ankety

Jak se vyslovuje Fontainebleau?

fa-wn-tuhn-bloh
fawn-tuhn-bloh
faw-ntuh-nbloh
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Oprah Winfrey?

how-pruh win-free
ho-wpruh winf-ree
ho-wpr-uh winf-r-ee
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Beaulieu?

bowl-yoo
bow-lyoo
bo-wl-yoo
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Tiger Woods?

tai-gr wudz
taig-r wud-z
tai-g-r wu-d-z
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje David beckham?

deivu-hd behk-m
dei-vu-hd beh-k-m
dei-vuhd beh-km
Požádat své přátele,
X