Slovo, Slovní zásoba a Výslovnost Ankety

Jak se vyslovuje diltiazem?

duhl-taiuh-zem
duhl-TAI-uhzem
duhl-tai-uh-zem
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Ibadan?

ibuh-daan
i-buh-daan
i-BUH-daan
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Rooney mara?

roon-ee meh-ruh
ROO-nee mehr-uh
roo-nee meh-ruh
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Lamotrigine?

luh-MOW-truhj-een
luh-mow-truh-jeen
luhmow-truh-jeen
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Curitiba?

kruh-chee-buh
kruh-cheeb-uh
kr-uh-chee-buh
Požádat své přátele,
X