Slovo, Slovní zásoba a Výslovnost Ankety

Jak se vyslovuje Winona ryder?

wuh-now-nuh rai-dr
wuhn-ow-nuh raid-r
wuhn-OW-nuh raid-r
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje simvastatin?

sim-vuh-sta-tn
sim-VUH-statn
sim-vuhsta-tn
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje auckland?

aa-kluh-nd
aak-luhnd
aa-kluhnd
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Drew barrymore?

droo beh-ree-mor
dr-oo behree-mor
dr-oo beh-REE-mor
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje LOSARTAN POTASSIUM?

lowsaa-rtuhn puh-tasee-uhm
low-saar-tuhn puh-ta-see-uhm
low-saartu-hn puh-TA-seeuhm
Požádat své přátele,
X