Slovo, Slovní zásoba a Výslovnost Ankety

Jaká je přesná výslovnost jména Gareth Bale?

ga-ruth-bay-el
gaa-ruthh-bay-ll
ga-ruhth-bayl
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Gili Islands?

gii-le-ai-luhdz
gee-lii-aii-lunds
gi-lee-ai-luhndz
Požádat své přátele,
X

Jaká je přesná výslovnost jména Javier Mascherano?

haa-ve-aay-maas-chuah-ri-nah
ah-vii-eay-mass-chah-raa-noh
ha-vee-ay-mas-chuh-ra-noh
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Sardinia?

sa-di-nee-uh
sa-dee-ne-ah
saa-d-nii-ya
Požádat své přátele,
X

Jaká je přesná výslovnost jména Karim Benzema?

kuh-ram-bens-zah-ma
kah-rem-ban-zem-mah
kuh-reem-ben-zeh-maa
Požádat své přátele,
X