Slovo, Slovní zásoba a Výslovnost Ankety

Jak se vyslovuje Januar German?

yah-NOO-ahr
YAH-noo-ahr
JAN-oo-ar
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Februar German?

fayb-RO-ar
fai-bro-AHR
FAY-broo-ahr
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje April German?

ah-PRILL
AHP-ril
ah-PR-il
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Mai German?

migh
mei-gh
miig-hh
Požádat své přátele,
X

Jak se vyslovuje Juni German?

YOO-nee
yon-EE
JU-ni
Požádat své přátele,
X