John Dennis G.Thomas thumbnail

John Dennis G.Thomas

Muž,
I love HowToPronounce.com
Říct o sobě
500

{{ profile.profile_description_count }} {{ profile.profile_description_count_dynamic }}

Pouze 500 znaků jsou povoleny!

Dovednosti

{{skill.name}}

Žádné dovednosti přidáno.

Výslovnosti (1)

Nebyly přidány žádné hlasové výslovnosti

Zvukové sbírky (11)

Nebyly přidány žádné sbírky